Waste


Finalists

ken lee
Dennis Chan
Seven Ng
Ka Kin Choi
Philip Law
Bona Liu
Chanchan Hoho
Na Ru To O
Koon Chichung
Wesley Wu
Chi Keung Wong
Carrie Ma
Mo Chi Wong
Luxifer Wu
Dennis Chan
Daly Tai
Sarina Au Yeung
Mathieu Leung
Micros Yip
Chan Chong Sun
Na Ru To O
Alvin Lai
Allex Chan
師 張
Lai Yat Nam
Keith Cbcc
Michael Choy
Kenzo Yp Cham