Opportunity

Winner

Fong Hin Nam
LO YAN CHI
嘉榮 黃

Finalists

Jerry Ng
張 凱誦
Melanie Catamin
Wong Rex
Tung Wing Yiu
WONG WAI KIN
Leung Kin Keung