Opportunity

Winner

Fong Hin Nam
Wong Ka Wing
LO YAN CHI

Finalists

張 凱誦
Leung Kin Keung
Tung Wing Yiu
Melanie Catamin
WONG WAI KIN
Wong Rex
Jerry Ng